Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä

Fertema Oy
Voimakatu 14
15170 Lahti
Jyrki.kuisma@fertema.fi
+358405411177

Verkkosivustomme osoite on: https://fertema.eu

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Tietosuojavastaava
Jyrki Kuisma
Puh: +358405411177
Jyrki.kuisma@fertema.fi

Tai postitse osoitteeseen

Fertema Oy
Voimakatu 14
15170 Lahti
Suomi

Rekisterin nimi

Ferteman asiakas- ja käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperustat

Henkilötietoja kerätään asiakkailta ja sidosryhmiltä erityisiä, nimenomaisia ​​ja laillisia tarkoituksia varten, jotta he voivat täyttää asiakassuhteen mukaiset sopimusvelvoitteet. Ilman tiettyjä henkilötietoja Fertema Oy ei saa tarjota tuotteitaan ja palveluitaan asiakkaan pyynnöstä, käsitellä tilauksia, kirjautua asiakastilille, tarkastaa asiakkaan tapahtumia, ottaa yhteyttä asiakkaaseen sopimuksen yhteydessä, tarjota teknistä tukea, teknisiä esitteitä tai laskun tuotteistaan ​​ja palveluistaan.

Henkilötietoja ei käytetä, muokata tai siirtää millään muulla tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1a alakohtaan rekisteröidyn suostumukseen ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun henkilötietojen käsittelyssä kohdan mukaisesti. (1f).

Käsiteltävät henkilötiedot

• Perustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.)
• Verkkosivustolla vierailevan henkilön IP-osoite ja evästeet
• Laskutus-, maksu- ja perintätiedot
• Verkkopalvelun kirjautumistiedot, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
• Kiinnostuksen kohteet ja muut rekisteröijän itsensä antamat tiedot
• Kaupparekisterin, väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietoihin perustuvat allokaatiotiedot

Tietolähde

Asiakasrekisterin henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään, kun rekisteröity:

• Rekisteröidy verkossa tai tilaa mitä tahansa tuotteistamme tai palveluistamme verkkosivuillamme
• Täytä vapaaehtoisesti yhteydenottolomake verkkosivuillamme tai anna palautetta sähköpostitse
• Käytä tai tarkastele verkkosivustoamme selaimen evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Henkilötietoja kerätään myös muista lähteistä, kuten:

• Julkisesti luotettavat lähteet, kuten (yrityssivustot, kaupparekisterit, luottorekisterit ja muut julkiset ja yksityiset rekisterit jne.)

Säännölliset datajulkaisut

Fertema Oy ei luovuta hallussaan olevia henkilötietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Fertema Oy:n osapuolille. Fertema Oy luovuttaa asiakas- tai sidosryhmätietoja nimetylle taholle yksittäistapauksessa, jos tämä pyytää Fertema Oy:tä niin tai Fertema Oy on velvollinen säilyttämään osan asiakkaan henkilötiedoista kirjanpito- tai muun pakottavan lainsäädännön noudattamiseksi. Tässä tapauksessa tietojen säilyttäminen perustuu Fertema Oy:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Tietojen luovuttaminen ja siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Fertema Oy ei automaattisesti siirrä hallussaan olevia henkilötietoja kolmansille maille tai organisaatioille. Yksittäistapauksessa Fertema Oy luovuttaa tietoja kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille, jos asiakas tai sidosryhmä on vaatinut Fertema Oy:tä niin tekemään ja on yhdessä tietosuojavastaavan ja Tietosuojaviranomaisen kanssa arvioinut riskin ja laadun kolmannen maan tai/tai kansainvälisen järjestön järjestelmässä.

Datan suojelu

Fertema Oy:n keräämät henkilötiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Fertema Oy ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä sekä vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä. Näitä toimenpiteitä tarkastellaan ja päivitetään tarvittaessa.

Rekisteröityjen oikeudet

Fertema Oy haluaa varmistaa, että asiakkaat ovat täysin tietoisia tietosuojaoikeuksistaan:

Oikeus saada tietoa: Asiakkaalla on oikeus saada tietoa henkilötietojensa keräämisestä ja käsittelystä.

Oikeus tutustua: Asiakkaalla on oikeus pyytää kopiot henkilötiedoistaan. Veloitamme tästä palvelusta pienen maksun.

Oikeus oikaisuun: Asiakkaalla on oikeus pyytää Fertema Oy:tä oikaisemaan kaikki tiedot, jotka asiakas pitää virheellisinä tai puutteellisina.

Oikeus tietojen poistamiseen: Asiakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää Fertema Oy:tä poistamaan hänen henkilötietonsa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Asiakkaalla on oikeus pyytää, että Fertema Oy rajoittaa hänen henkilötietojensa käsittelyä tietyin edellytyksin.

Oikeus vastustaa käsittelyä: Asiakkaalla on oikeus vastustaa Fertema Oy:n suorittamaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Asiakkaalla on oikeus pyytää, että Fertema Oy siirtää henkilötiedot toiselle organisaatiolle tai tietyin ehdoin suoraan asiakkaalle.

Oikeus välttää automatisoitua päätöksentekoa: Asiakkaalla on oikeus olla joutumatta yksinomaan automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätökseen.

Tietojen poistaminen ja säilyttäminen

Fertema Oy poistaa henkilötiedot rekisteristä, kun tietojen käsittelylle ei ole kaupallista syytä. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen aikana ja sen jälkeen takuu- ja virhevastuun hoitamiseen tarvittavan ajan.

Tietosuojaselosteen ja evästekäytännön hyväksyminen

Fertema Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja evästekäytäntöä. Tietosuojaselosteen ja evästekäytännön päivitetty versio julkaistaan ​​Fertema Oy:n verkkosivuilla. Asiakas hyväksyy muuttuneet ehdot jatkamalla Fertema Oy:n palvelujen käyttöä, joten annos ei vaadi asiakkaalta allekirjoitusta tai muuta aktiivista toimintoa.

Keksit:
  • Fertema Oy:n verkkosivuilla käytetään evästeitä, jotka tunnistavat ja muistavat käyttäjän aiemmat valinnat. Näitä voivat olla asiakkaan kielen valinta, sijainti jne. Käytetään sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä.
  • Fertema Oy:n verkkosivustot käyttävät evästeitä keräämään tietoja käyttäjän vierailusta, käyttäjän katsomasta sisällöstä, käyttäjän seuraamista linkeistä sekä tietoja käyttäjän selaimesta, laitteesta ja IP-osoitteesta.

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://testiosoite7.com.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.